Kwetsbaarheid als kracht: Het breken met je bodyguards

Kwetsbaarheid

De kracht van kwetsbaarheid

In ons dagelijks leven horen we vaak die innerlijke stemmetjes die fluisteren, “Wat zullen anderen denken?” of “Doe ik het wel goed?” Deze stemmen worden gevoed door onze diepgewortelde behoefte om erbij te horen en verbondenheid te voelen. Maar waarom tonen we niet altijd onze kwetsbaarheid? Dit heeft alles te maken met de angst voor afwijzing en het verlies van verbinding.

Het verlangen naar verbondenheid

Van jongs af aan streven we naar verbondenheid, maar naarmate we ouder worden, ervaren we niet altijd de beantwoording van dit verlangen. De pijn van niet gehoord en gezien worden leidt tot het ontwikkelen van beschermingsmechanismen, onze ‘bodyguards’, om kwetsbaarheid te vermijden.

Bescherming door bodyguards

Om niet geraakt te worden en de pijn van verbreking te vermijden, zetten we ‘bodyguards’ in. Deze beschermingsmechanismen manifesteren zich in vormen als de strenge perfectionisme, een daadkrachtige pusher of een overvriendelijke pleaser. Deze bodyguards uitte zich bijvoorbeeld in heel hard werken om gewaardeerd te worden, altijd aardig zijn voor anderen waarbij je jezelf vergeet. Of je doet je uiterste best geen fouten te maken en alles perfect voor elkaar te hebben.

Hoewel bodyguards met goede bedoelingen handelen, kunnen deze soms meer schade aanrichten dan beschermen.

Kwetsbaar zijn vs. gekwetst worden

Kwetsbaarheid is inherent aan ons mens-zijn, maar het verschil zit in hoe we ermee omgaan. Het draait niet alleen om het tonen van onzekerheid, spanning en aarzeling, maar ook om het vertrouwen dat je kunt blijven staan als je afgewezen wordt. Het vraagt om het behouden van zelfrespect en eigenwaarde, zelfs in het gezicht van afwijzing.

‘Strategisch kwetsbaar’

Betekent dit dat je te allen tijde kwetsbaar moet zijn? Nee. Het delen van kwetsbaarheid vereist zorgvuldige keuzes. Je deelt niet vanuit een onderdanige positie, maar kiest bewust met wie je je kwetsbaarheid deelt. Vertrouwen en respect zijn cruciaal in dit proces.

Het loslaten van perfectionisme

Er bestaat geen standaardrecept voor het omgaan met kwetsbaarheid. Het vereist het loslaten van de verwachtingen van anderen en het laten varen van je perfectionisme. Het vraagt om moed en durven ‘aanmodderen’ oftewel durven ‘aankloten’. Het vraagt de bereidheid hebben om fouten te maken.

De kracht van delen

Delen wat je bezighoudt op verantwoorde plekken leidt tot een diepere vorm van verbinding. Het is deze openheid en het delen van kwetsbaarheid die een krachtige, diepere verbinding met anderen mogelijk maken.

Dit vind je misschien ook leuk: