Perfectionisme als kracht op de werkvloer

Workshop

Praktische informatie

Doorlooptijd
2 dagdelen met een tussenliggende periode van 4 weken.

Tijden
Wordt afgestemd in onderling overleg.

Aantal deelnemers
6 – 10 deelnemers.

Locatie
Incompany 

Tarief
€ 1.997 excl. BTW en reiskosten.

Perfectionisme

Herken je dat? Die ene medewerker die altijd nog even doorgaat als iedereen naar huis is. Of die super gemotiveerde collega die nooit nee zegt als je vraagt om die extra klus erbij te pakken. Of misschien bestaat jouw team uit mensen die nooit de kantjes ervan af lopen?

Fijn om mensen met deze eigenschappen in huis te hebben. Daar kun je op bouwen, denk je, maar ergens voel je ook dat het stokt. Soms duurt het wel heel lang voordat een klus geklaard is of gaat die motivatie ten koste van de gezondheid van de medewerker en zie je dat jouw teamlid regelmatig op zijn of haar tandvlees loopt. 

Heb je jezelf weleens afgevraagd waar dat harde werken en die grote motivatie vandaan komt? Voor wie is je medewerker eigenlijk zo hard aan het werk? En waarom moet alles bij hem of haar altijd perfect zijn?

Perfectionisme lijkt misschien te helpen bij het bereiken van hoge kwaliteit, maar dat is schijn. Het is voor niemand goed. Niet voor de medewerker zelf, niet voor de resultaten en niet voor de collega’s.

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers of teamleden waar perfectionisme eerder een last is, dan dat zij de positieve effecten hiervan ervaren. In de workshop wordt stilgestaan bij: Wat levert perfectionisme op? Wat kost het eigenlijk om een patroon van perfectionisme te hebben? En kun je er ook van loskomen, als je dat zou willen, zonder dat je kwaliteit van werken inlevert?

We bespreken in de workshop wat perfectionisme precies is, hoe het ontstaat en welke verschijningsvormen er zijn. Je leert waarom we denken dat het ons beter maakt en hoe schadelijk dat is. Want perfectionisme leidt naast een (te) hoge lat ook tot uitstelgedrag, twijfelen, controledrang, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, pleasen en burn-out verschijnselen. En dat hoge, onhaalbare ideaal wordt in de praktijk nooit bereikt; het leidt eerder tot onderpresteren en verlamming dan tot leren en ontwikkelen. 

‘Een collega is waardevoller wanneer die een gezonde energiebalans heeft en leert, groeit en ontwikkelt vanuit positieve motivatie in plaats vanuit de angst dat het niet goed genoeg is.’

In de workshop zitten we niet stil, maar gaan we actief aan de slag. Door middel van individuele en groepsopdrachten gaan we aan de slag met het onderwerp perfectionisme. De oefeningen zijn gericht op (zelf)reflectie, zodat we inzicht krijgen in hoe perfectionisme, perfectionistische angsten en perfectionistisch denken ons belemmert in ons dagelijks leven. Vanuit die bewustwording kan de stap gemaakt worden naar verandering: Het loslaten van het patroon van perfectionisme en het toewerken naar een gezonde energiebalans.

Deze workshop is opgedeeld in twee dagdelen waarin we toewerken naar een waardevolle medewerker met een gezonde energiebalans, die vanuit positieve motivatie in beweging blijft, leert, groeit en zich ontwikkelt.

Met een tussenpoos van vier weken worden de twee workshops gepland, zodat de medewerker ook de tijd heeft om datgene wat geleerd is in de praktijk te oefenen. Dit vormt deels ook de input voor workshop twee. Daarnaast ontvangen zij naar eigen behoefte thuiswerkopdrachten, want loskomen van perfectionisme vraagt veel oefenen. Dat is de sleutel, naar het bereiken van een langdurige verandering.

Wil je hiermee aan de slag?

Of heb je vragen? Stuur mij een mail en ik neem binnen twee werkdagen contact met je op.

Samen plannen we een moment om jouw vragen en de mogelijkheden telefonisch te bespreken. 

In deze tweedaagse workshop

Dag 1

Dag 2

‘Zelfcompassie maakt ons gemotiveerder, omdat we interesse hebben in het leren van onze vergissingen. Hierdoor kun je sneller doorgaan na een tegenvaller, stel je nieuwe doelen en blijf je niet hangen in teleurstelling en zelfverwijt.’

Vragen?

Ben je benieuwd of deze workshop passend is voor jouw medewerkers?

Plan hier een gesprek in om telefonisch de mogelijkheden te bespreken.

Review

S. Verhoeven

Pierson College

Wendy heeft een workshop perfectionisme verzorgd voor onze collega’s. Wendy praat niet alleen vanuit theorie, maar spreekt vanuit eigen ervaringen, hetgeen als fijn wordt ervaren. Haar trainingsopbouw is prettig en goed. Ze weet de juiste ingang(en) te vinden en geeft verhelderende inzichten en helpt op maat.

Perfectionisme als kracht op de werkvloer

Deze workshop verlaagt de stress rondom presteren en vergroot het vertrouwen van de medewerkers in zichzelf. Zij zullen beter begrijpen wat succes en falen nu eigenlijk inhoudt in tegenstelling tot de hoge verwachtingen die zij bij zichzelf leggen. De medewerkers zullen zichzelf weer zien zoals zij zijn en niet waarvan zij denken dat van hen verwacht wordt.

Wil jij hiermee gelijk aan de slag met jouw team? Dat kan: Stuur mij een mail en ik neem binnen twee werkdagen contact met je op.

De workshop kan eventueel uitgebreid worden met 1-op-1 coaching.